Slechte ventilatie dakkapellen en het belang van goede ventilatie 

Slechte ventilatie dakkapellen en het belang van goede ventilatie 

Slechte ventilatie van dakkapellen kan problemen geven. Het ventileren van onze woning doen we allemaal, bewust of onbewust. Bewust wanneer we de frituurpan hebben gebruikt, die baklucht willen we zo snel mogelijk kwijt, dus zetten we de ramen tegen elkaar open.

Onbewust wordt een woning vaak geventileerd door een doucheraampje wat altijd open staat of ventilatieroosters in de ramen. Maar is dit dan ook belangrijk bij dakkapellen? 

Belang van goede ventilatie 

Net zoals goede ventilatie van de rest van de woning, is ook de ventilatie van de ruimte waar een dakkapel is geplaatst belangrijk. U wilt geen blijvende vochtvorming in deze ruimte, in geen enkele ruimte. In elke woning is vocht aanwezig in de lucht. Dit vocht komt van het koken, douchen, onszelf, planten en andere zaken. Dit vocht wordt dus opgenomen in de lucht en hoe warmer de lucht, hoe meer vocht deze kan bevatten.

Warme lucht stijgt en verzamelt zich altijd boven in de woning. Omdat daar de temperatuur meestal lager is, zal het vocht daar condenseren. Vaak gebeurt dit op de koudste oppervlakten. Dat zijn meestal de ramen maar kan ook een slecht geïsoleerde wand zijn of het dak. 

Belang van goede ventilatie

Vocht, schimmelvorming en ventileren 

Wanneer dit het geval is zal het vocht in die wand trekken en zal daar, na verloop van tijd, vochtplekken vormen. Ook is er dan kans op schimmelvorming. Vocht kan zich ook verzamelen in uw meubels, tapijt en andere dierbare eigendommen, plekken waar u geen schimmel wilt zien dus.

Schimmelvorming moet u te allen tijde zien te voorkomen want deze schimmels kunnen slecht voor uw gezondheid zijn. Schimmels zijn vaak de oorzaak van o.a. hoofdpijn, keelpijn, allergieën, astma en andere vage klachten. Door goed te ventileren, en dus de vochtige lucht af te voeren en te vervangen door drogere lucht, kunt u dit voorkomen.

Droge lucht

Drogere lucht wil zeggen, lucht die nog niet zijn maximale vochtgehalte heeft bereikt. Dat kan dus ook warmere lucht zijn, want ga maar na: wanneer u een vochtige ruimte flink verwarmt, is het vocht op een gegeven moment verdwenen. Maar ook dan blijft het probleem zich voordoen want u kunt de lucht niet blijven verwarmen.

’s Nachts gaat de b.v. verwarming uit en zal de lucht afkoelen waardoor de lucht niet al zijn vocht kan vasthouden en daardoor zal condenseren. U zal moeten ventileren om te voorkomen dat het vocht condenseert: vervang de vochtige lucht door drogere lucht. 

Naast schimmelvorming kan zelfs de constructie worden aangetast wanneer bijvoorbeeld geen damp remmende laag is aangebracht in de wand- of dakconstructie. Het vocht dringt door de wand in de constructie en kan daar de houtconstructie aantasten. 

Goede ventilatie voorkomt problemen

Goede ventilatie voorkomt:  • Vochtproblemen
 • Schimmelvorming
 • Gezondheidsklachten
 • Aantasting constructie van de dakkapel
 • Verslechtering van het wooncomfort
 • Hogere stookkosten

Belang van goede ventilatie

Oorzaken vochtproblemen 

Hierboven zijn al een aantal mogelijke oorzaken van vochtproblemen genoemd; 
 • Slechte of geen ventilatie 
 • Ondeugdelijke constructie 
 • Ontbreken van dampremmende lagen 
 • Onjuist aangebrachte of ontbreken van isolatie 
 • Enkel glas of dubbel glas van mindere kwaliteit 
 • Lekkage 

Voorkom vochtproblemen door ventilatie

Hierboven heeft u het belang van ventileren kunnen lezen. Heeft u zelf een dakkapel, dan is het zaak regelmatig te controleren op vochtplekken of schimmelvorming. En hoe is de ventilatie in de dakkapel? Zitten er roosters in de ramen? Is er een andere ventilatie in de ruimte aanwezig? Enkel of dubbel glas? Zomaar een aantal zaken waar u kunt letten. 

Gerelateerde artikelen


Offerte aanvragen

Wilt u direct een offerte aanvragen?


Offerte dakkapel aanvragen


of bel direct 023 540 61 51

Reactie plaatsen