Disclaimer

Hollandiadakkapellen (HD) heeft een zeer uitgebreide website die honderden pagina’s en onderdelen bevat. HD spant zich er voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren, aan te vullen en daar waar nodig te wijzigen of delen te verwijderen die (mogelijkerwijs) niet langer van toepassing zijn op de producten en diensten van HD. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud van bepaalde pagina’s onvolledig, onjuist of niet langer actueel is (of een combinatie van deze dingen). HD is voor hieruit voortvloeiende schade (in de breedste zin van het woord) niet aansprakelijk.