Verschil dakopbouw en dakkapel

Soms ontstaat er verwarring over deze twee termen en zegt men het ene maar bedoelt men het andere. Het verschil wordt in dit artikel duidelijk gemaakt zodat u weet waarover men het heeft. Waar men het wel altijd over eens is, is het feit dat een dakkapel of dakopbouw meer woongenot brengt!

Dakkapel

Zolang de uitbreiding van de ruimte onder een schuine kap wordt bereikt middels een uitstekende aanbouw op het schuine vlak van het dak, spreken we van een dakkapel. Hierbij worden dus geen verdere aanpassingen aan de woning gedaan en blijft het uiterlijk van de woning gelijk, uitgezonderd de dakkapel zelf natuurlijk en noodzakelijke (onzichtbare) bouwtechnische aanpassingen.


[caption id="attachment_12912" align="aligncenter" width="800"]Dakkapel voorbeeld Dakkapel[/caption]


Wanneer men aan bepaalde regels voldoet kunt u een dakkapel vergunningsvrij plaatsen. Dat betekent onder andere dat de bovenzijde van de dakkapel 50 cm onder de nok blijft, 50 cm uit de scheidingsmuur met de buren en de onderzijde van de dakkapel op maximaal 100 cm boven de dakvoet begint.

Let op: als deze 'centimeter eisen' zijn slechts theorie! In de praktijk wordt dit altijd anders i.v.m. de noodzaak om de juiste pannenmaat aan te houden of omdat er obstakels zijn  zoals dakuitvoeren en schoorstenen waar de juiste afstand aangehouden moet worden.

Voor alle regels met betrekking van dakkapellen en dakopbouwen kunt u de volgende artikelen lezen:


Dakopbouw

Elke vorm van uitbreiding op een dak van een woning die niet als dakkapel kan worden aangemerkt is een dakopbouw. Wanneer u dit in gedachten houdt en een dakkapel kunt herkennen, dan zult u zien dat er meerdere vormen van een dakopbouw zijn.

Voor een dakopbouw moet u altijd een vergunning aanvragen.

Nokverhoging


Zo is een uitbreiding door middel van een nokverhoging ook een dakopbouw. Hierbij wordt verschil gemaakt tussen ‘over de nok heen’ en (deels) verlengen van één van de schuine kanten van het dak waardoor de nog wordt verlegd. De nok van de woning wordt dus (deels) verhoogd en dus ook het aanzicht van de woning.


[caption id="attachment_12916" align="aligncenter" width="720"]Dakopbouw over de nok Dakopbouw middels nokverhoging ‘over de nok’[/caption]


[caption id="attachment_12917" align="aligncenter" width="720"]dakopbouw verlegde nok Dakopbouw verlegde nok door deels verlengen schuin dak[/caption]

Plat dak


Wanneer een opbouw op een plat dak wordt geplaatst spreekt men ook van een dakopbouw wat ook logisch is; het is op een dak geplaatst. Ook hier is altijd een vergunning voor nodig daar er sprake is van een extra verdieping.


[caption id="attachment_12915" align="aligncenter" width="703"]dakopbouw plat dak Dakopbouw op plat dak[/caption]

Nogmaals de verschillen

Alle verschillen op een rijtje:

  • Een dakkapel is altijd op een schuin dak geplaatst, een dakopbouw kan in principe op alle daken worden geplaatst.
  • De nok kan alleen bij een dakopbouw soms worden verhoogd.
  • Bij een dakkapel is er nooit sprake van het toevoegen van een extra verdieping, bij een dakopbouw is dat soms het geval.
  • Een dakkapel kan onder voorwaarden vergunningsvrij worden geplaatst, voor een dakopbouw is altijd een vergunning nodig.


Communicatie

U weet nu het verschil tussen een dakkapel en een dakopbouw wat miscommunicatie tussen u en bijvoorbeeld uw gemeente kan helpen voorkomen. Ervan uitgaande dat de gemeente dezelfde normen hanteert. Het blijft altijd belangrijk dat alles voor alle partijen duidelijk is.

Heeft u nog vragen?

Heeft u toch nog vragen naar aanleiding van dit artikel, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons om uw vragen voor te leggen.

Gerelateerde artikelen

Reactie plaatsen