Dakkapel Vergunning

Wilt u weten of u een vergunning voor uw dakkapel nodig hebt? Hier leest u waar u op moet letten en hoe u een dakkapel vergunning zo soepel mogelijk krijgt als blijkt dat u die nodig hebt. Zo bent u er zeker van dat u bij controle geen problemen krijgt met uw gemeente.

Is een dakkapel vergunning wel echt nodig?

Voor het plaatsen van een dakkapel heeft u in een aantal gevallen een bouwvergunning nodig. Dit wordt een omgevingsvergunning genoemd. Het onderstaande plaatje zegt misschien meer dan heel veel tekst:


dakkapel vergunning


De meeste mensen hebben wel gehoord van de mogelijkheden vergunningsvrij te kunnen bouwen aan de achterzijde en dat je ’50 cm bij de buren vandaan moet blijven’. Helaas is het complete verhaal een stukje ingewikkelder en leidt al snel tot verwarring merken wij in onze dagelijkse praktijk. Anno 2022 is het zo dat vrijwel elke gemeente afwijkende regels heeft maar gelukkig betreft dat vaak versoepelingen van de oudere algemene regels die we eerst zullen bespreken. 

Dakkapel vergunning: waar het mis kan gaan:

Soms gaat het mis met de aanvraag en een vergunning voor een dakkapel. Wij hebben voor u op een rij gezet waar dit probleem zit.

Negeren van isolatiewaarde

Ook al mag u vergunning vrij bouwen, elk bouwwerk moet ook aan de regels uit het meest recente bouwbesluit voldoen en het Burenrecht (dit is vooral van belang als er binnen 2 meter van uw erfgrens een andere eigenaar van een pand is! Vooral de isolatiewaarde vereisten worden genegeerd. Nu wordt zelfs een Rc waarde van Rc 6.3 voor het dak vereist en Rc 4,7 voor de wangen (zijkanten) ook al hebt u een oud huis dat veel slechter geïsoleerd is! Dat scheelt echt heel veel met oudere bestaande bouw en kan voor complicaties zorgen. 

Vijftig centimeter van de buren vandaag

De verplichting ’50 cm van de buren vandaan te blijven’ wordt vrijwel altijd goed begrepen. Let er ook op dat men het in dit geval heeft over het hart van de scheidingsmuur, dus van binnenuit gezien 35-40 cm. Maar dat is de theorie, in de praktijk zijn deze afstanden vaak niet haalbaar omdat je te maken hebt met een pannenmaat die je moet aanhouden of obstakels zoals een dakuitvoer waar je ruim naast moet blijven. Heel soms komt het voor dat u op de woningscheidende muur mag bouwen maar dat is echt een uitzondering. Wilt u dit per se dan moet u echt eerst bij uw gemeente informeren of dit mag. 

Uit de dakvoet bouwen

De eis minimaal 50 cm en maximaal 100 cm uit de dakvoet te bouwen wordt zeer regelmatig verkeerd begrepen. Meestal gaat het dan fout als de kapel te hoog (meer dan 1 meter) boven de dakvoet komt te staan. Bij een dak dat ‘oversteekt’ hebt u dus al snel toch een vergunning nodig. Het lastige hier is dat elke gemeente hier een eigen interpretatie aan geeft. Bij sommige nieuwbouwlocaties wordt heel soepel met deze eis omgegaan omdat het ook niet mogelijk is binnen die ene meter uit de dakvoet te bouwen, andere gemeente blijven toch vasthouden aan die '1 meter regel'. 

Ook als de kapel op de muurplaat (gevel die boven de verdiepingsvloer doorsteekt) gebouwd wordt is vaak een vergunning vereist omdat u dan niet minimaal 50 cm uit de dakvoet bouwt. U mag weliswaar een dakkapel laten plaatsen van 1,75 m hoogtemaat maar dit betekent in veel gevallen dat uw dakkapel te laag (t.o.v. de vloer) of te hoog (te dicht bij de nok) komt. Dit kan dan weer betekenen dat u toch een vergunning nodig heeft (o.g.v. bepalingen uit het Bouwbesluit en de algemene eisen van vergunningsvrij bouwen). U kunt dan het beste deskundig advies inwinnen om de start- en eindpositie van uw dakkapel te laten bepalen. Let wel dat dit van binnenuit onmogelijk exact te meten is - bouwtekeningen goed op schaal zijn dan wel nodig. 

dakkapel vergunning dakvoet

Nokhoogte bepalen

De nokhoogte wordt regelmatig als voldoende ingeschat maar de regel ’50 cm onder de nok bouwen’ moet gemeten worden van het bovenste punt van de dakkapel (dus niet de binnen-stahoogte van de dakkapel) tot de bovenkant nokgording. In de praktijk moet u daarom minimaal 2 pannen onder de nok bouwen anders heeft u toch een vergunning nodig, ook aan de achterzijde! 1 pan is vrijwel nooit 50 cm onder de nok en ook hier geldt dat gemeenten (overdreven) streng kunnen zijn met deze regel. Zo kan het zijn dat buren allemaal een dakkapel hebben 1 pan onder de nok maar als u een vergunning aanvraagt toch per se 2 pannen onder de nok moet bouwen met als gevolg een lager plafond. Hollandia heeft hier mogelijkerwijs dan wel een oplossing voor omdat u ook kunt kiezen voor een gelift dak in uw dakkapel. 

Openbaar groen

Dakkapellen aan de zijkant: let op openbaar groen en openbare weg en de definities hiervan. Ook een smal looppad is een openbare weg en dus heeft u vaak toch een vergunning nodig. Een zijkant wordt dan gezien als een voorkant met de bijbehorende regels. Is er een steeg naast uw huis die van u is dan zit u goed, wel moet u weer letten op de bepalingen uit het burenrecht. 

Welstandsnota

Is er een welstandsnota en wat staat er in? Dit is van belang voor de voorzijde (en zijkanten) en alle andere niet vergunningsvrije werken. De terminologie in deze nota’s kunnen verwarrend zijn en moeten goed geïnterpreteerd worden. De wel of niet afgeschafte welstandscriteria geven regelmatig verwarring. Vaak gelden deze slechts in bepaalde wijken. Goed (laten) navragen dus!

Welstandsvrij gebied

Kunt u wellicht aan de voorzijde wel vergunningsvrij bouwen? Dat kan gelukkig wel in steeds meer gemeenten. Maar....de term ‘welstandsvrij gebied’ betekent niet altijd dat u dus zonder vergunning aan de slag kunt. Vaak moet u blijven voldoen aan de eisen die gelden voor vergunningsvrij bouwen aan de achterzijde en als uw dakvlak aan de voorzijde een overstek heeft of een te lage nok dan hebt u soms alsnog een vergunning nodig! Lastig dus en ook hier is het weer goed opletten wat er nu precies staat. 

Veranderend beleid

Als er bij u in de buurt dakkapellen staan van een bepaald formaat betekent dat nog niet dat u dat dus ook mag. De regels zijn wellicht veranderd, er is veel illegaal gebouwd en alleen recente dakkapellen waar een vergunning voor is aangevraagd kunnen als referentie genomen worden (meestal van de afgelopen 3-5 jaar). Bovendien kan het beleid net veranderd zijn, wij maken dat helaas maandelijks mee. Gelukkig is de trend wel dat alles soepeler wordt alhoewel voor de voorzijde toch vaak flinke beperkingen blijven bestaan. 

Altijd vergunningsplichtig:

a. gedeelde dakkapellen met de buren (bouw over de woningscheidende muur heen).

b. nokverhogingen/bouw over de nok heen/ dakopbouwen.

c. dakkapellen hoger dan 1,75 m (totale buiten hoogtemaat).

d. dakkapellen breder dan de totale breedte van uw woning (beukmaat) -1 m.

Er zijn ook op deze regels heel soms uitzonderingen maar die komen zo weinig voor dat wij toch deze 4 situaties onder deze rubriek noemen. 

Wij adviseren u altijd ter plekke

Tot slot: ook als u informatie over deze zaken vraagt bij uw gemeente kunnen er al snel wederzijdse misverstanden ontstaan. U hebt de juiste persoon nodig en u moet precies kunnen aangeven wat uw situatie is anders is de kans aanwezig dat het alsnog fout gaat. Wij horen vaak: 'maar de gemeente zei dat wij dit mochten bouwen zus en zo'. Bij navraag blijkt vaak al snel dat er details zijn weggelaten of de uitspraak meer algemeen van aard was van de ambtenaar in kwestie. 

Hollandia dakkapellen adviseert u ter plekke altijd duidelijk en eerlijk om mogelijke (grote) problemen later te voorkomen. Het is vervelend dat een vergunningsprocedure lang duurt en extra geld kost maar de sancties kunnen ernstig zijn, tot aan het verplicht volledig verwijderen van de kapel aan toe. 

U kunt overigens ook zelf een vergunningscheck doen maar dan moet u goed op de terminologie letten die gebruikt wordt en weten wat uw situatie precies, vandaar bovenstaande uiteenzetting.


dakkapel-vergunning-tekenaar

Dakkapel vergunning: liever zelf doen?

Veel particulieren menen dat het regelen van een dakkapelvergunning tegenwoordig vrij eenvoudig is. Het kan immers online dus wat is het probleem?

1. U moet bouwkundige details aanleveren die u niet hebt.

2. U moet tekeningen maken die u niet kunt maken als u geen bouwkundig tekenaar bent en niet over autocad beschikt.

3. U moet berekeningen inleveren die u waarschijnlijk niet kunt maken.

4. Uw gemeente kan in sommige gevallen zelfs een aanvullende constructief rapport eisen bij twijfel over de constructie. Een dergelijk rapport kost u vele malen meer dan wanneer Hollandia dakkapellen dat voor u regelt.

Risico lopen

Het staat u uiteraard volledig vrij het zelf te doen en zo geld te besparen. Maar u loopt ook een risico. Vaak duurt het zo lang omdat particulieren steeds opnieuw moeten beginnen en weer stukken moeten insturen. Dit vertraagt de datum van mogelijke plaatsing – wij maken dit regelmatig mee. Wij kunnen niet alleen 1 onderdeel voor u regelen waar u zelf niet uitkomt omdat daarvoor alle gegevens bekend moeten zijn bij onze tekenaar. U moet het dus of volledig zelf doen of wij doen alles, een tussenweg is er niet. 

Versnelde procedures

In uitzonderlijke gevallen zijn er sterk versnelde procedures waar u inderdaad met een simpele tekening snel vergunning krijgt. Denkt u aan het volgende:

1. Uw dakkapel is gelijk aan de ‘trendsetter’ en uw gemeente heeft een ‘snelloket’ of een andere soortgelijke regeling voor standaard dakkapellen. U kunt dan soms met ons standaard vooraanzicht de vergunning krijgen. Waar de gemeente echter precies genoegen mee neemt kan ook weer per gemeente verschillen. Soms is dat en simpel schetsje, soms is dat echter een volledige set bouwtekeningen die net zo veel kost als een hele vergunningsaanvraag! U bespaart dan alleen nog de legeskosten. 

2. U hebt tekeningen van uw buren en wilt precies hetzelfde als hen en uw gemeente accepteert dat u wat ‘knip en plakwerk’ verricht.


Als u zelf een aanvraag start maar er niet meer uitkomt zal dit niet alleen leiden tot tijdverlies maar ook hogere kosten omdat een tekenaar meer werk heeft in te haken op een bestaande verkeerde aanvraag dan deze zelf van het begin af aan gedaan te hebben. Laat u dus adviseren door Hollandia dakkapellen wat in uw geval wijsheid is. Een eerste gesprek met uw gemeente kan nooit kwaad in ieder geval, u krijgt dan al snel een idee wat de regels zijn en hoe soepel dit proces kan verlopen. 


dakkapel-vergunning-details

De beoordeling van uw dakkapel vergunning

Als uw aanvraag compleet door ons is ingediend beoordeelt de gemeente deze aan de hand van onderstaande punten:

• Bestemmingsplan: in het bestemmingsplan geeft uw gemeente aan welke bestemming de grond waarop uw huis staat heeft en welk gebruik is toegestaan.

• Welstandsnota: in de welstandsnota legt de gemeente vast waaraan o.a. het uiterlijk en de detailleringen van uw dakkapel moet voldoen.

• Bouwbesluit: in het bouwbesluit staat aan welke bouwtechnische eisen uw dakkapel minimaal moet voldoen. Denk aan veiligheid, gezondheid en comfort.

De verlening van uw dakkapel vergunning

Binnen 8 weken hoort u van uw gemeente of u de dakkapel vergunning krijgt (dit kan echter zomaar veel langer worden). Als u de vergunning krijgt, kunnen omwonenden nog 6 weken bezwaar maken. Uw gemeente heeft dan nog 6 weken om hierop te reageren. Overigens is deze periode van 6 weken min of meer een formaliteit omdat bezwaar alleen gehonoreerd zal worden als blijkt dat er procedurele fouten zijn gemaakt. De verleende dakkapel vergunning is na deze periode onherroepelijk en minimaal een jaar geldig. In de praktijk wordt een vergunning meestal eerder dan pas na 8 weken verleend en in sommige gemeenten al na 1-2 weken. Gemiddeld kun je uitgaan van 5-6 weken nadat de aanvraag compleet bij de gemeente binnen is. U kunt hier geen rechten aan ontlenen bij Hollandia en wij plannen uw dakkapel pas in na verlening vergunning.

Hebt u vragen over uw specifieke situatie? Neemt u dan contact op met ons, wij zijn u graag van dienst.