RC Waarde woning met dakkapel

RC Waarde woning met dakkapel

Als we praten over de ‘Rc waarde’ dan wordt vaak de isolatiewaarde van (in ons geval) de (sandwich) constructie als geheel bedoeld. Deze platen zijn in allerlei Rc waarden te bestellen. Hollandia levert isolatiewaarden tussen de Rc 3.5 en 6.0, afhankelijk van de wens van de klant of afgestemd op de huidige situatie.


[caption id="attachment_11836" align="aligncenter" width="682"]RC Waarde Plaatmateriaal is in allerlei RC Waarden te verkrijgen[/caption]
De R-Waarde en de C-Waarde

De R-waarde (altijd uitgedrukt in x m2 K/W) wordt ook wel ‘warmteweerstand’ genoemd en de letter ’c’ geeft dan de constructie als geheel aan – in ons geval de plaat met al zijn onderdelen.


Elk materiaal heeft een zogenaamde ‘warmtegeleidingscoëfficiënt’. Een goed isolerend dak zorgt er voor dat de warmte binnen beter vastgehouden wordt. Andersom blijft koude of (extreme) warmte van buiten met een hoge Rc waarde beter buiten i.p.v. dat deze snel de binnenruimte doordringt.

RC Waarde

Bij de doorberekening van alle R waarden moet u dan ook rekening houden met alle constructies al geheel. Dan ontstaat de uiteindelijke Rc waarde. Het berekenen van de Rc waarde is een theoretische zaak. De manier waarop gebouwd wordt bepaald de ‘echte’ Rc waarde omdat de bouwwijze bijvoorbeeld thermische bruggen (of koudebruggen) in de hand werkt of juist voorkomt.

Voorkomen van warmtelekken

Van een materiaal is bekend welke warmteweerstand dit heeft (m2 K/W) en welke warmtegeleidingscoëfficiënt. Ook de dikte van het materiaal is van belang. Dan is de R waarde eenvoudig te berekenen. Omdat isolatiemateriaal overal voorkomt (wanden, glas, daken, vloer) moet alles ook optimaal gecombineerd worden en goed gebouwd zijn om uiteindelijke en goede Rc waarde te behalen.


Kozijnen die ingebouwd worden maar rondom niet goed aansluiten creëren enorme warmtelekken. Dit geldt natuurlijk ook bij de plaatsing van dakkapellen en andere bouwwerken die vaak achteraf neergezet worden.


[caption id="attachment_11837" align="aligncenter" width="639"]Wat is RC Waarde Een energieneutraal huis krijg je niet alleen door goede isolatie. Ook het voorkomen van warmtelekken speelt een belangrijke rol.

(Bron foto: Milieu Centraal)[/caption]

Belang van de RC Waarde

De Rc waarde of meer algemeen de R waarde speelt tegenwoordig een steeds belangrijkere rol in de bouw. Dit komt door strengere regelgeving die ingegeven wordt door een milieubeleid dat erop gericht is zoveel mogelijk energie te besparen waardoor CO-2 uitstoot verder beperkt kan worden.


Er worden al nieuwbouwprojecten neergezet met energie neutrale woningen. Deze woningen hebben vaak een dak met een Rc waarden van tussen de 6-8 en muren met een Rc waarde van minimaal 4,5 gecombineerd met zonneboilers en zonnepanelen.

Gerelateerde informatie


Offerte aanvragen

Wilt u direct een offerte aanvragen?


Offerte dakkapel aanvragen


of bel direct 023 540 61 51

Reactie plaatsen