Informatie m.b.t. het coronavirus

Wij vragen uw begrip voor het volgende i.v.m. corona:


Onze medewerkers hebben veelvuldig contact met klanten. Daardoor lopen ze echter wel een verhoogd risico besmet te raken met het coronavirus en vervolgens- wat wellicht nog belangrijker is- zelf bronnen van besmetting te worden en zo vele anderen weer te besmetten.

Bij Hollandia dakkapellen moeten we ons daarom allemaal houden aan deze regels:


- veelvuldig en goed handen wassen

- een ‘sociale afstand’ van 1.5 m aanhouden- dit is echt wennen maar let er goed op!

-  bij symptomen van ziekte thuis blijven


Dit is uiteraard wederkerig, zeg uw afspraak af als u denkt dat een bezoek niet veilig is. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, laten we samen deze crisis stoppen!